Za poslodavce COVID 19

Share on facebook

Troškovi bolovanja zbog preporučene izolacije i stavljanja pod zdravstveni nadzor idu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU: Ukoliko se na osnovu epidemiološke procjene osobi preporuči kućna izolacija ili izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor, podaci se upisuju u posebnu bazu podataka, a bolovanje otvara nadležni ljekar. Troškovi bolovanja zbog preporučene izolacije i stavljanja pod zdravstveni nadzor idu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS) ukazali su da, ukoliko se na osnovu epidemiološke procjene osobi preporuči kućna izolacija ili izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor, podaci se upisuju u posebnu bazu podataka, a bolovanje otvara nadležni ljekar.

“Troškovi bolovanja zbog preporučene izolacije i stavljanja pod zdravstveni nadzor idu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, na osnovu člana 42 i člana 57 Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. novine FBiH”, br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 – odluka US i 36/2018), kažu iz ZZO KS.

Dali su pojašnjenje kazavši da su način, postupak i medicinski kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika od izabranog doktora medicine regulisani Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika(“Sl. novine FBiH”, br. 3/2017).

“Članom ovog Pravilnika propisani su slučajevi u kojima se, izuzetno, može na osnovu podnesene medicinske i druge dokumentacije utvrditi privremena spriječenost za rad bez prisustva osiguranika. Također, Zakonom o zdravstvenom osiguranju regulisano je da osigurane osobe iz člana 19 ovog zakona imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, između ostalog, i ukoliko su izolovane kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini”, kažu iz ZZO KS.

Prema tumačenju Federalnog ministarstva zdravstva, privremena spriječenost za rad je, dodaju, medicinski indicirana i za osiguranike nad kojima se provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(“Sl. novine FBiH”, br. 29/2005), odnosno kojima je određen karantin.

“Privremenu spriječenost za rad i u slučajevima provođenja naređenih mjera prevencije širenja koronavirusa utvrđuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite. Naknada plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja od prvog dana korištenja prava. Naknadu plaće obračunava i isplaćuje pravna, odnosno fizička osoba”, pojasnila je Alma Bungur, specijalistica epidemiologije iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Dodala je da je kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja obavezan vratiti isplaćenu naknadu u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat.