Vještačenja

Vještačenja

Vještačenje je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju od strane sudskog vještaka čiji elaborat može služiti za stručne potrebe kao i biti dokaz na sudu u slučajevima kada je to potrebno radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica u postupku.

Naš tim čini više od 30 sudskih vještaka iz raznih oblasti (saobraćaj, mašinstvo, medicina, elektrotehnika, arhitektura, građevina, geodezija, ekonomija, poljoprivreda, šumarstvo, kriminalistika i procjena vrijednosti kulturno-historijskog naslijeđa)

Ekspertiza d.o.o je među prvim pravnim licima koja su registrovana i ovlaštena od strane Federalnog ministarstva pravde za obavljanje poslova vještačenja na teritoriji BiH.

Kontaktirajte nas