Mora li oštećeni, da bi dobio naknadu štete, popraviti oštećeno vozilo?

Share on facebook

Mora li oštećeni, da bi dobio naknadu štete, popraviti oštećeno vozilo?

„Ne svojom krivicom doživio sam saobraćajnu nesreću u kojoj mi je vozilo staro godinu dana teško oštećeno. Osiguravatelj vozača koji mi je nanio štetu insistira da popravim vozilo, nakon čega će mi, kažu, isplatiti iznos po računu. Ja ne želim imati vozilo koje je bilo teže oštećeno i ne pristajem na nikakav popravak, ali sam voljan uzeti iznos koji odgovara iznosu popravka, a razbijeno vozilo ću sam prodati… Kako stoji s propisima i koja su mi prava, te može li se osiguravatelj inatiti i istrajati na popravljanju moga oštećenoga vozila…“,

Situacija u kojoj se našao čitatelj vrlo je česta: kad osiguravatelj nije siguran kolika je šteta, pribjegava rješenju koje je ponuđeno; dakle, šteta je onoliko koliko će iznositi račun popravka. Ovakvo stajalište oslanja se na čl. 185. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima, po kojemu „Odgovorna osoba“ (ovdje: osiguravatelj,.) dužna je uspostaviti stanje koje je bilo prije nego što je šteta nastala“. Prema Zakonu, dakle, na prvom mjestu kao oblik popravljanja materijalne/imovinske štete jeste naturalna restitucija – povrat oštećene stvari u prvobitno stanje, ako je to (fizički ) moguće. Ako to nije moguće, u skladu odredbi stava 2. istoga člana, „Ukoliko uspostavljanje ranijeg stanja ne uklanja štetu potpuno, odgovorno lice dužno je za ostatak štete dati naknadu u novcu “. To bi bio slučaj kad bi se radilo o totalnoj šteti, kad popravak oštećenog vozila, nije moguć. No, u slučaju našeg čitatelja očito je da je popravak moguć, a da on ne želi popravak. U tom slučaju primjenjuje se stav 3. čl. 185. Zakona o obligacionim odnosima, koji kaže: „Sud će dosuditi oštećeniku naknadu u novcu kad on to zahtijeva, izuzev ako okolnosti datog slučaja opravdavaju uspostavljanje ranijeg stanja“.

Okolnosti slučaja oštećenog zaista nisu takve da bi postojao razlog koji bi osiguravatelju bio osnovica za insistiranje na popravljanju vozila. Osiguravatelj je obavezan zajedno s oštećenim utvrditi kolika je šteta i tako dobiveni iznos isplatiti oštećenome u novcu. Šta će kasnije oštećeni učiniti s oštećenim vozilom nije problem osiguravatelja. Isplatom odštete u novcu, osiguravatelj je izvršio svoju zakonsku obvezu.