Naknada štete prilikom povrede u javnom prevozu

Share on facebook

U današnje vrijeme se provodi mnogo vremena u javnom prevozu, naročito u gradovima. U pravilu su sva ta prevozna sredstva znatno opterećena pa se ne omogućava svim putnicima da u toku vožnje sjede, što je najbezbjednije kada je u pitanju zaštita putnika. Istovremeno gust saobraćaj često nameće potrebu za iznenadnim i naglim reakcijama vozača pa se dešava da zbog naglog kočenja ili nagle i neočekivane promjene pravca kretanja putnik bude povrijeđen. Putnici u svim vrstama prevoza, pa tako i u javnom prevozu, imaju pravo da traže naknadu štete zbog izazvane povrede.
Prije svega treba znati da su putnici u javnom prevozu osigurani na dva načina:
– policom obaveznog osiguranja i
– policom osiguranja putnika u javnom prevozu.

Pravo na naknadu štete u slučaju povreda je kumulativno u odnosu na ove dvije vrste osiguranja, što znači da se naknada isplaćuje sa oba navedena osnova. Istina, polica osiguranja putnika u javnom saobraćaju je simboličnog karaktera, jer su ukupne sume osiguranja po jednom štetnom događaju skromne, a uz to su i vezane nastupom invaliditeta ili smrti. Veoma je bitno da se ukoliko dođe do povrede, pridržavate sljedećih savjeta.
Kako postupiti nakon povrede u javnom prevozu?
Dakle, daćemo Vam savjet za slučaj kada povrijeđena osoba sama potraži pomoć u medicinskoj ustanovi zbog toga što nije bilo potrebe za hitnom intervencijom ili je bol uslijed povrede nastupila dosta vremena nakon povrede (svakako ne duže od 24 sata). Kada dođe do takve povrede zbog šoka ili momentalne dezorijentisanosti povrijeđeni propuste da učine one elementarne radnje koje im obezbjeđuju uspješnu naknadu, a što je kasnije veoma teško ili nemoguće nadoknaditi.

Bilo bi idealno kada bi se moglo učiniti sljedeće:
• Zatražiti od vozača da zaustavi vozilo i saopštiti mu da je došlo do pada i povrede
• Zapamtiti ili zapisati mjesto događaja
• Zapamtiti ili zapisati imena svjedoka koji su u momentu povrede bili prisutni događaju
• Zapisati ili zapamtiti liniju saobraćaja i vrstu prevoza u kojoj se povreda dogodila
• Zapamtiti ili zapisati registarski ili garažni broj vozila u kome je došlo do povrede
• Prilikom obraćanja medicinskoj ustanovi obavijestiti postupajućeg doktora o događaju i zatražiti da on o tome obavijesti MUP

Sigurno je da povrijeđenoj osobi u takvim prilikama ne pada na pamet obavljanje svih ovih radnji. Najmanje što se mora učiniti jeste da se zapamti linija prevoza, i registarski ili garažni broj vozila, kao i mjesto događaja, te da se o događaju informiše MUP. Ukoliko se nezgoda nigdje ne evidentira biće teško dokazati da je povreda nastala kao posljedica upravo tog događaja, pa osiguravajuća društva takve zahtjeve redovno odbijaju. Sudska praksa takođe govori u prilog konstataciji da je izuzetno teško sa uspjehom dobiti postupke ako se prijavljivanje povrede nije izvršilo.
Mnogi ljudi ne znaju da u ovim slučajevima nije bitno ko je uzrokovao nezgodu, odnosno ko je skrivio štetni događaj, pa ako se ne zna počinilac misle da ne stiču pravo na naknadu. To je pogrešno. Naime, putnici u svim vrstama prevoza, pa tako i u javnom prevozu, imaju pravo da svoje potraživanje usmjere kako prema licima ili osiguranjima vozila koja su odgovorna za događaj, tako i prema vlasnicima vozila ili osiguranjima vozila u kojima je došlo do povrijeđivanja bez obzira da li su njihovi vozači skrivili nezgodu ili ne.

Prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju i Zakonu o obligacionim odnosima putnik ima pravo da bira od koga će se u takvom slučaju nadoknaditi, a zahtjev može postaviti i protiv oba učesnika.
Posebno napominjemo da u takvim slučajevima putnik ima pravo na naknadu bez obzira da li je do povrijeđivanja došlo uslijed pada ili udarca od neki dio vozila ili uslijed udarca ili prignječenja od strane drugih putnika koji su se u tom momentu nalazili u vozilu.

Nećemo govoriti o slučajevima kada se zbog teških povreda intervencija medicinskih službi zatraži na mjestu događaja, jer tada oni zabilježe vrijeme i mjesto, kao i vrstu intervencije, a uz to se vrši uviđaj od strane MUP-a nakon čega slijedi odgovarajući zapisnik sa preciznim podacima o svim najvažnijim elementima za vođenje postupka.