Nadoknada štete koju u udesu naćini vozač neosiguranog i nepoznatog vozila?

Share on facebook

Nadoknada štete koju u udesu naćini vozač neosiguranog i nepoznatog vozila?

Nezaobilazne posljedice saobraćajnih nesreća su manje ili veće štete na vozilima, iako se nažalost događa i veliki broj udesa s daleko težim i tragičnijim posljedicama u kojima stradaju vozači, putnici i pješaci.

U posljednje vrijeme često smo svjedoci da je jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći napustio mjesto nesreće ili njegovo vozilo nema važeću policu osiguranja od autoodgovornosti.

Upravo u ovakvim slučajevima postavlja se pitanje ko snosi odgovornost i od koga može naplatiti pričinjenu štetu oštećena strana.

Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti, koji je na snazi na prostoru FBiH I RS-a, definirano je da svaka osoba koja ima u posjedu ili u vlasništvu vozilo koje se u kreće po cestama ili u područjima koja su dostupna javnosti, obavezna je zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama upotrebom motornog vozila.
Ovim Zakonom osnovan je i Zaštitni fond Federacije BiH I Zaštitni fond RS-a koji je upravo nadležan da u pojedinim situacijama oštećenim stranama plati odštetu.

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje nije imalo zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom za vozilo i povrede obraća nama a mi završavamo sa Zaštitnim fondom Federacije BiH ili Zaštitnim fondom Republike Srpske, u zavisnosti od prebivališta osobe koja je u posjedu neosiguranog vozila.

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje ostane nepoznato, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom isto tako obraća nama a mi Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od mjesta nezgode. U ovom slučaju oštećeni ima pravo samo na naknadu zbog smrti ili tjelesnih povreda.

Ukoliko ste imali saobraćajnu nezgodu u poslednje tri godine sa neosiguranim ili nepoznatim(samo povrede) vozilom a niste naplatili štetu obratite se nama a mi ćemo vam pomoći da ostvarite svoja prava I naplatite štetu.