Imovinske štete

Imovinske štete

Naknada imovinske štete podrazumjeva više vidova naknade štete:

-Naknada štete na stvarima (požar, poplava, provalna krađa, odgovornost i sl.)

-Naknada materijalne štete u slučaju smrti i oštećenja zdravlja

-Naknada materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda

-Naknada moralne štete

Kontaktirajte nas